Χώρος Σταθμευσης

Home / Χώρος Σταθμευσης

«Δωρεάν μη φυλασσόμενος χώρος στάθμευσης υπάρχει εντός της Ολυμπιακής Εγκατάστασης. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.  Για να βρείτε διαθέσιμες θέσεις θα πρέπει να είσαστε στον χώρο το αργότερο 45 λεπτά πριν από την έναρξη της εκδήλωσης. Το Christmas Theater δεν έχει καμία ευθύνη για τους χώρους στάθμευσης. Το εισιτήριο δεν εξασφαλίζει θέση στάθμευσης.